Co zrobić z przeterminowanym olejem?

Przeterminowany olej może stanowić problem zarówno dla środowiska, jak i naszego zdrowia. Warto zatem poznać właściwe metody postępowania z takim odpadem, aby uniknąć negatywnych skutków jego nieprawidłowego zagospodarowania.

Sposoby przechowywania przeterminowanego oleju

Jako producent oleju spożywczego doskonale wiemy, że przeterminowany olej, niezależnie od tego, czy jest to olej spożywczy, czy silnikowy, powinien być przechowywany w szczelnych pojemnikach, które uniemożliwią jego przedostanie się do gruntu lub wód gruntowych. Należy unikać korzystania z pojemników wykonanych z materiałów łatwo ulegających degradacji, takich jak plastik czy szkło. Dobrym rozwiązaniem są metalowe bądź specjalne pojemniki przeznaczone do przechowywania odpadów niebezpiecznych.

Oddawanie przeterminowanego oleju do punktów selektywnej zbiórki

Przeterminowany olej nie powinien być wyrzucany do śmieci ani wylewany do kanalizacji. W Polsce istnieją punkty selektywnej zbiórki odpadów, gdzie można oddać tego rodzaju odpady. Warto sprawdzić lokalizację najbliższego punktu i dowiedzieć się, jakie są godziny jego pracy oraz jakie odpady są tam przyjmowane. Należy pamiętać, że przeterminowany olej spożywczy i silnikowy powinien być oddawany w oddzielnych pojemnikach.

Recykling przeterminowanego oleju

W niektórych przypadkach przeterminowany olej może być poddany procesowi recyklingu, który pozwala na odzyskanie wartościowych surowców. Dlatego warto zorientować się, czy w naszej okolicy istnieją firmy zajmujące się recyklingiem tego rodzaju odpadów. W przypadku oleju silnikowego może to być zakład zajmujący się regeneracją olejów, natomiast olej spożywczy może być przekształcony w biopaliwo.

Alternatywne zastosowania przeterminowanego oleju

Przeterminowany olej spożywczy może być wykorzystany jako składnik domowej kompostowni. W niewielkich ilościach może wspomagać proces rozkładu organicznego, jednak należy pamiętać, aby nie przesadzić z jego ilością, gdyż może to prowadzić do zakwaszenia kompostu. Przeterminowany olej silnikowy można wykorzystać jako środek do smarowania narzędzi ogrodowych czy elementów metalowych, które mają styczność z wilgocią.