Dystrybucja oleju krok po kroku

Wydawać by się mogło, że olej dystrybuowany jest tak, jak wiele innych artykułów spożywczych. Osoby z branży wiedzą jednak, że nie jest to prawdą. Podlega on bowiem pod przepisy „pakietu przewozowego”, gdyż jest tzw. towarem wrażliwym. O co chodzi?

Olej a SENT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r., od 22 września 2017 r. przewóz olejów spożywczych podlega systemowi monitorowania drogowego towarów (SENT). Powodem jest to, że estry metylowe i etylowe kwasów tłuszczowych mogą być używane do produkcji biopaliwa. Przepisy mają zapobiegać wprowadzaniu na rynek nielegalnych i złej jakości paliw. Olej spożywczy jest ponadto towarem wrażliwym na wyłudzenia VAT. Śledzenie dostaw ułatwia kontrolę nad handlem olejem. System monitorowania obejmuje przesyłki, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów i które przewożone są w opakowaniach jednostkowych większych niż 26 kg albo 26 litrów. Producentom nie opłaca się omijać przepisów. Za niedopełnienie obowiązków grożą im wysokie kary finansowe.

Dystrybucja oleju

Jak egzekwowanie przepisów wygląda w praktyce? Samochody, które przewożą olej, wyposażone są w nadajniki GPS. Dystrybucja oleju spożywczego na terenie Polski jest na bieżąco monitorowana, a przedsiębiorca w każdej chwili powinien mieć możliwość wskazania, gdzie znajduje się jego towar. Jeśli towar jest importowany lub eksportowany, nadajnik GPS musi być włączony po przekroczeniu granicy polskiej i wyłączany po przekroczeniu granicy innego kraju. Lokalizator ponadto powinien być zarejestrowany w systemie SENT. Dystrybutor oleju nie może liczyć na taryfę ulgową nawet wtedy, gdy urządzenie okaże się niesprawne lub  będzie lokalizowało niedokładnie. Za kontynuowanie przejazdu mimo usterki systemu lokalizacji również grożą wysokie kary finansowe. Przewóz oleju lepiej zlecać podmiotom, które doskonale orientują się w meandrach przepisów, w przeciwnym razie nawet za drobne niedopatrzenia mogą nas spotkać odczuwalne konsekwencje.