Jak powinno się przewozić olej?

Oleje roślinne są produktem spożywczym o bardzo szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się je zarówno w profesjonalnych restauracjach, jak i podczas gotowania w domu. Dzięki dużej różnorodności, jeżeli chodzi o rodzaje olejów, każdy może znaleźć typ dopasowany do swoich potrzeb. Aby ten produkt spożywczy zachował swoje cenne właściwości odżywcze, a także odpowiedni smak, aromat i wygląd, powinien zostać prawidłowo transportowany.

W jaki sposób należy przewozić oleje spożywcze?

Olej spożywczy jest produktem, który wymaga specjalnych warunków podczas przewozu. Zgodnie z przepisami jest on uznawany za towar wrażliwy. 13 czerwca 2017 roku pojawiło się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które od 22 czerwca 2017 roku wprowadziło konieczność zastosowania monitorowania drogowego w przypadku olejów spożywczych. Było to spowodowane przede wszystkim chęcią zapobiegania wprowadzaniu do obrotu złej jakości paliw, a także ochroną przed wyłudzaniem podatku VAT. Dzięki śledzeniu dostaw sprzedaż oleju jest kontrolowana na bieżąco.

Oleje spożywcze mogą być transportowane za pomocą specjalnych cystern ciśnieniowych o pojemności od 8 do 25 ton, opatrzonych odpowiednimi certyfikatami, lub też w opakowaniach jednostkowych. Producenci oleju spożywczego są zobowiązani do zgłaszania transportu w przypadku, kiedy ich objętość jest większa niż 500 litrów. Opakowania jednostkowe przekraczające 26 litrów również wymagają zgłoszenia.

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe przewożenie oleju?

Jak już wspomniano, rejestrowanie przewozu większych ilości oleju pozwala na uniknięcie nielegalnych działań jak fałszowanie paliw. Dodatkowo daje to gwarancję, że przewożony produkt spełnia normy. Jest to również zapewnienie od producenta, że dostarczony olej jest produktem wysokojakościowym.