Oleje roślinne — przewóz towarów wrażliwych w systemie sent

Osoby spoza branży często nie zdają sobie sprawy z tego, że przewóz olejów spożywczych musi spełniać wymagania systemu monitorowania drogowego towarów (SENT). Nieprzestrzeganie procedur wiąże się z wysokimi karami, sięgającymi nawet  połowy wartości netto przewożonego towaru.

Olej spożywczy jako towar „wrażliwy”

Monitoring przewozów towarów wrażliwych dotyczy substancji takich  jak alkohol etylowy, paliwa, smary, rozcieńczalniki, susz tytoniowy i oleje roślinne. Przewoźnicy tych dóbr muszą stosować się do szeregu określonych przepisami prawa obowiązków. Włączenie olejów roślinnych do systemu monitorowania wiąże się możliwościami, jakie dają estry metylowe i etylowe kwasów tłuszczowych w nich zawarte. Mogą one być one używane do nielegalnej produkcji biopaliwa (najczęściej robi się je z przetworzonego chemicznie oleju rzepakowego). Przepisy pakietu przewozowego mają na celu właśnie zapobieganie wprowadzaniu na rynek nielegalnych, a przy tym niebezpiecznych paliw i alkoholi. Wszystkie transporty, które przekraczają 500 kg lub 500 l i są przewożone w opakowaniach jednostkowych przekraczających 26 kg lub 26 l muszą być objęte systemem monitorowania.

Monitoring GPS

Od 2018 roku ustawodawca nałożył na przewoźników obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą, czyli popularne systemy GPS. Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, musi zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych danego środka transportu, na całej trasie przewozu na terytorium Polski. Jego system GPS musi składać się lokalizatora wprowadzonego do rejestru SENT i zewnętrznego systemu lokalizacji. Kierowca ma obowiązek włączyć lokalizator przed chwilą wjazdu do Polski (lub rozpoczęciem przewozu w kraju) i wyłączyć go dopiero po zakończeniu przewozu na naszym terytorium. Obowiązuje go szereg procedur, jeśli lokalizator okaże się niesprawny, a także kara finansowa, jeśli wykona przejazd z niewłączonym lub niepoprawnie działającym urządzeniem.