Wszystko, czego nie wiesz o procesie rafinacji oleju

Rafinacja oleju to kluczowy proces w przemyśle spożywczym, który ma na celu oczyszczenie i poprawę jakości olejów roślinnych. Proces ten pozwala na usunięcie niepożądanych związków chemicznych, zapewniając jednocześnie odpowiednie właściwości smakowe, zapachowe i fizyczne. W Polsce rafinacja oleju jest szczególnie istotna ze względu na dużą produkcję oleju rzepakowego, który stanowi ważny element polskiej gospodarki.

Na czym polega proces rafinacji oleju spożywczego?

Degumowanie to pierwszy etap rafinacji oleju, którego celem jest usunięcie fosfolipidów, czyli substancji powodujących zmętnienie oleju. Proces ten polega na dodaniu do oleju wodnego roztworu kwasu fosforowego lub cytrynowego oraz podgrzewaniu go do temperatury około 80°C. Następnie fosfolipidy łączą się z kwasem i tworzą osad, który jest oddzielany od oleju przez odwirowanie. Degumowanie pozwala na uzyskanie klarownego produktu, co jest istotne dla jego późniejszego wykorzystania w przemyśle spożywczym. Neutralizacja to kolejny etap rafinacji oleju, który ma na celu usunięcie wolnych kwasów tłuszczowych oraz innych związków mających negatywny wpływ na smak, zapach i trwałość oleju. Proces ten polega na dodaniu do oleju zasady, najczęściej wodorotlenku sodu lub potasu. Neutralizacja pozwala na uzyskanie oleju o niższej kwasowości, co przekłada się na lepszą jakość produktu.

Usuwanie z oleju niepożądanych substancji

Ostatni etap rafinacji oleju polega na usunięciu niepożądanych substancji takich jak barwniki, metale ciężkie czy pozostałości pestycydów. Proces ten może przebiegać na różne sposoby, jednak najpopularniejsze metody to adsorpcja, destylacja oraz ekstrakcja. Adsorpcja polega na wykorzystaniu materiałów adsorbujących, takich jak ziemia okrzemkowa czy węgiel aktywowany, które wiążą zanieczyszczenia na swojej powierzchni. Destylacja to proces oparty na różnicach temperatur wrzenia poszczególnych składników oleju, który pozwala na ich selektywne oddzielanie.